KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

KWB Adamów SA

Tradycyjne spotkania górników z dziećmi

Tradycją jest, że z okazji obchodów Dnia Górnika górnicy z Kopalni „Adamów” spotykają się z dziećmi ze szkół, przedszkoli i specjalnych placówek wychowawczych.
więcej 

Karczma Piwna i Comber Babski

Karczma Piwna i Comber Babski to tradycja górnicza kultywowana od wielu już lat w Kopalni „Adamów”. Biesiady gwarków i combrówek organizuje, w ramach obchodów górniczego święta, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa przy PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A.
więcej 

Akademia Barbórkowa 2013

Uroczystą Akademię Barbórkową górnicy z PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. i z PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. obchodzili po raz drugi wspólnie, zgodnie z tradycją w dniu 4 grudnia.
więcej 

Uroczyste spotkanie Barbórkowe z okazji „Dnia Górnika”

W tym roku Uroczyste Spotkanie Barbórkowe górników z „Adamowa” odbyło się w dniu 1 grudnia. Spotkanie jak co roku poprzedzone zostało mszą św. w intencji górników i ich rodzin oraz za zmarłych górników, celebrowaną w kościele pod wezwaniem patronki Górników Świętej Barbary w Turku.
więcej 

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

KWB Adamów SA

Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA KWB Adamów SA KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2014 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA