KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

KWB Adamów SA

Informacja o terminie nieodpłatnego przekazywania akcji uprawnionym osobom.

Informujemy, że prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. może być realizowane przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców do dnia 20 października 2014 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.Następne i zarazem ostatnie spotkania, na których osoby uprawnione lub ich spadkobiercy będą mogli nieodpłatnie nabyć akcje lub rozpocząć procedury nieodpłatnego nabycia akcji, odbędą się w dniach od 13 do 15 października 2014 r. oraz w dniu 20 października 2014 r. w Klubie "Barbórka" w godzinach od 9.30 do 16.00.
więcej 

Rozszerzenie składu Zarządu Spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.

W dniu 8 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. powołała w skład Zarządu Spółki VI kadencję Panią Annę Horsecką i powierzyła jej stanowisko Członka Zarządu PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. Aktualnie Zarząd Spółki składa się z czterech członków.
więcej 

Informacja o powołaniu Zarządu Spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. na nową kadencję.

Zarząd PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15 maja 2014 roku podjęła uchwały w sprawie wyboru Zarządu PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. na nową VI kadencję w składzie:
więcej 

Tradycyjne spotkania górników z dziećmi

Tradycją jest, że z okazji obchodów Dnia Górnika górnicy z Kopalni „Adamów” spotykają się z dziećmi ze szkół, przedszkoli i specjalnych placówek wychowawczych.
więcej 

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

KWB Adamów SA

Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA KWB Adamów SA KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2014 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA