KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

INFORMACJE

 
Informujemy, że ulega zmianie adres do korespondencji naszej Spółki. Siedziba Spółki jak i pozostałe dane nie ulegają zmianie. Od dnia 1 października 2014 r. adres Spółki do korespondencji przedstawia się następująco:
Warenka 23, 62-700 Turek.
Spółka działa pod firmą:
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Turku
Warenka 23, 62-700 Turek, tel. (063) 278 73 02, (063) 278 75 01,
fax (063) 278 51 09
e-mail: kwba@kwbadamow.com.pl


Konto bankowe:
BZ WBK SA, I Oddział w Turku
konto nr 36 1090 1229 0000 0000 2201 3588;
Identyfikator REGON 000019933;
NIP 668-00-00-018

Siedziba Spółki - Turek
Kapitał Zakładowy 120.000.000 zł
Kapitał wpłacony 120.000.000 zł
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Rejestr Przedsiębiorców: KRS 0000061592


WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA