KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

KONTAKTY

Sekretariat Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego:
tel. +48 63 278 73 02, fax +48 63 278 51 09

Sekretariat Członka Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych:
tel. +48 63 278 75 01, fax +48 63 278 78 33

Biuro Zarządu:
Dyrektor Biura Zarządu - tel. +48 63 278 75 76, +48 63 278 76 76

Dział Administracji:
Kierownik Działu - tel. +48 63 278 76 92

Naczelny Inżynier Energomechaniczny:
tel. +48 63 278 76 45

Główny Mechanik:
tel. +48 63 278 78 80

Główny Elektryk:
tel. +48 63 278 74 22

Dział Obsługi Inwestycji:
Kierownik Działu - tel. +48 63 278 78 64

Dział Nadzoru Inwestycji:
Kierownik Działu - tel. +48 63 278 71 33

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA