KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

ZARZĄD

Adam Kłapszta
Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska
Członek Zarządu

Elżbieta Niebisz
Członek Zarządu

Roman Tomaszewski
Członek Zarządu


RADA NADZORCZA

Wiesław Walendziak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Piskorz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Szeląg
Członek Rady Nadzorczej

Leszek Wysłocki
Członek Rady Nadzorczej

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA